Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Werkgebied Parkstad

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is een samenwerkingsverband van de 7 Parkstadgemeenten.

Aan de basis ligt een samenwerkingsovereenkomst waar de gemeente Kerkrade als beheergemeente en als rechtspersoon is aangewezen. De 7 Parkstad burgemeesters vormen het Bestuurlijk Overleg en hebben daarbij het budgetrecht en bepalen de inhoudelijke koers van het Zorg- en Veiligheidshuis. Er is een Stuurgroep bestaande uit de burgemeesters van Kerkrade, Heerlen en Landgraaf. De burgemeester van Kerkrade is voorzitter en samen met de 2 collega’s wordt de manager aangestuurd en worden de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg voorbereid. Jaarlijks worden een jaarverslag en een jaarverantwoording opgesteld alsmede een meerjarenbegroting. Het Zorg- en Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade.

Onze thema's

nazorg-ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

Huisverboden

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

MDA++

MDA++

Mensenhandel

Zorgcoördinatie Mensenhandel

Samenwerkingsverband

Samenwerking Veiligheidshuizen en ZSM

Radicalisering

Radicalisering en Polarisatie

VIA

Verbindingspunt Informatie en Advies

Aanpak verward gedrag

Aanpak Personen met verward gedrag

Top-X

Top-X

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Jeugd Preventie Platform (JJP)

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Beschermingstafel

Beschermingstafel