Nieuws

Met ingang van 1 oktober 2021 maakt het Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen.
De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad werken intensief samen. Hiermee benutten we onze kennis beter, leren we van elkaar en zijn onze werkprocessen beter op elkaar afgestemd. Voor meldingen hebben we op www.zlzvh.nl één centrale toegang voor heel Zuid-Limburg. Dat levert voor onze ketenpartners en regiogemeenten voordelen op in de aanpak van de complexe zorg- en veiligheidsproblematiek.

Door op onderstaande knop te klikken wordt u doorverwezen naar de website van de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Hier krijgt u toegang tot Justitieconnect waar u een account moet aanmaken. Daarna kunt u direct het aanmeldformulier invullen (Meldingsformulier – ZVHH).

Lukt aanmelden niet? Klik hier voor de handleiding of neem contact op met ons.

Nieuwsbrief Governance Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

Bent u geïnteresseerd in wat er speelt op het vlak van Governance Zorg en Veiligheid in Zuid-Limburg? Klik dan hier om de nieuwsbrief te openen. Mocht uw interesse door de nieuwbrief zijn gewekt, dan zijn voor meer achtergrondinformatie de volgende stukken toegevoegd aan de nieuwsbrief:

  1. Visie ambassadeurs governance zorg & veiligheid Zuid-Limburg
  2. Uitgangspunten van het traject

Nieuwsbrief Project Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en VIA Zuid-Limburg

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze eerste nieuwsbrief worden de doelen van het project beschreven en komt een aantal betrokkenen aan het woord.

Doelgroep
Naar schatting telt Zuid-Limburg tussen de 30 en 50 kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. In Nederland gaat het in totaal om zo’n 1.500 mensen die tot deze doelgroep behoren. Een doelgroep die tot prioriteit is benoemd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Goede aanpak ontwikkelen
Het gaat om mensen die ernstig, gevaarlijk en ontwrichtend gedrag (kunnen) vertonen, met grote impact voor alle betrokkenen en de maatschappij. Dit gedrag veroorzaakt veel overlast, onrust en negatieve berichtgeving in de media. Het is een groep waar moeilijk grip op te krijgen is en waar voorzieningen vaak onvoldoende op zijn toegerust. Het is van belang zicht te krijgen op deze groep en er een goede aanpak voor te ontwikkelen.

Twee pijlers

Op 1 augustus 2020 ging het project Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico voor de regio Zuid-Limburg van start. Dit project bestaat uit twee pijlers. Pijler 1 is de aanpak voor kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Pijler 2 is de versterking van het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid.

De nieuwsbrief beschrijft de actuele stand van zaken wat betreft beide pijlers. De procesondersteuners van het VIA komen aan het woord en er wordt een inkijk gegeven in het aantal meldingen en de gemaakte verbindingen.

Downloads
Nieuwsbrief Project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ en het VIA, mei 2021

Nieuwsbrief