Privacy

Privacy

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is ontstaan uit de fusie van de veiligheidshuizen in Kerkrade en Heerlen. Vanaf 1 september 2017 opereert het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad vanuit het gemeentehuis in Kerkrade. Het doel van het zorg- en veiligheidshuis is te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstig overlast veroorzakende personen of systemen. Deze aanpak komt tot stand door een nauwe samenwerking van de deelnemende gemeenten met de ketenpartners in het veiligheids- en zorgdomein.

Privacydocument

In deze integrale aanpak vindt gegevensoverdracht plaats van privacygevoelige informatie. Rond de overdracht van deze informatie zijn afspraken gemaakt en verwoord in een privacydocument. Dit document zal binnenkort online te downloaden zijn.